Förskolan Pärlan ligger i stadsdelen Skallberget i Västerås.
Vi är en enskild förskola med kristen profil.

oppettider-parlan-front

Öppettider

Avdelning 1 öppnar varje vardag kl: 07.00 och stänger kl: 17.15. Avdelning 2 öppnar varje vardag kl: 07.15 och stänger kl: 17.15.

Ca kl: 15.45 slår vi ihop våra avdelningar och tillbringar den sista delen av dagen gemensamt.

Läs mer

Måltider - förskolan Pärlan

Måltider

För oss är måltiden en viktig del av dagen. Dels för att barn behöver näring för att fungera och utvecklas, men även ur en pedagogisk synvinkel. Måltiderna är en fantastisk stund för samtal, att…

Läs mer

Sjukanmälan - förskolan Pärlan

Frånvaro/friskanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi att ni meddelar oss detta. När barnet sedan blivit friskt vill vi också att ni meddelar detta, helst dagen innan. Detta för att kunna anpassa vår verksamhet och våra…

Läs mer

Utevistelse

Utevistelse

Vi har daglig utevistelse på gården, i skogen och runt omkring i vår närmiljö. Naturen är en outtömlig källa för både fantasi, lek, rörelse samt barnens upptäckarglädje. Avd 2 går till skogen 1 dag/vecka…

Läs mer

Matematik

Matematik

Vi vill i arbetet med matematik i förskolan ge barnen lust och glädje kring enkla, vardagliga matematiska begrepp, samt resonera och kommunicera idéer och tankegångar…

Läs mer

Språk

Språk

Vi vill ge barnen en god grund för kommunikation, för att de ska kunna uttrycka känslor och åsikter samt kunna samspela med andra. Detta gör vi bl.a genom sago…

Läs mer

Leken

Lek

Leken är en naturlig och viktig del i vår verksamhet. En kunskapskälla som betyder mycket för barns utveckling, både enskilt och i grupp. I leken utvecklas barnen motoriskt…

Läs mer

Sång & musik

Sång och musik

Sång och musik är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi vill genom att sjunga och musicera skapa ett lustfyllt lärande där alla barn kan delta på olika sätt genom rörelse…
 

 

Skapande - Förskolan Pärlan

Skapande

Vi vill att allt skapande ska ske på ett lustfyllt sätt. Alla konstruktionslekar, från småbarnens staplande av klossar till de större barnens kojbyggen är skapande verksamhet. Till…

Läs mer

Teknik & naturvetenskap

Teknik och naturvetenskap

Vi arbetar med och uppmärksammar tekniken i vår vardag. Vi utforskar hur enkel teknik fungerar. Vi bygger, skapar, experimenterar och konstruerar med hjälp av olika material…

Läs mer

 

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Vi vill hålla en god kontakt med er som föräldrar/vårdnadshavare och upplever att det finns tid och möjligheter till detta då vi träffar er ofta vid lämning och hämtning. Varje hösttermin hålls ett…

Läs mer