Språk - Förskolan Pärlan

Vi vill ge barnen en god grund för kommunikation, för att de ska kunna uttrycka känslor och åsikter samt kunna samspela med andra. Detta gör vi bl.a genom sagoläsning, rim och ramsor, sång och musik, namnkort m.m.