Leken - förskolan PärlanLeken är en naturlig och viktig del i vår verksamhet. En kunskapskälla som betyder mycket för barns utveckling, både enskilt och i grupp. I leken utvecklas barnen motoriskt, socialt, psykiskt och intellektuellt. I leken bearbetar, utforskar, prövar och testar barn verkligheten och får då erfarenheter och kunskaper om detta.

Barnen lär sig genom leken. Genom att leka övar de begrepp, utvecklar språkförmågan, skapar relationer, bearbetar känslor och använder sin fantasi.