Sång & Musik - förskolan Pärlan

Sång och musik är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi vill genom att sjunga och musicera skapa ett lustfyllt lärande där alla barn kan delta på olika sätt genom rörelse, ton och ord. Genom sången främjas gemenskapen och glädjen i att skapa tillsammans.

Barnets språkförståelse stärks också genom sång och musik eftersom att barnet då får tillgång till språket genom flera sinnen samtidigt. Små barn som ännu inte har ett verbalt språk, får möjlighet att ”sjunga” med genom rörelserna.