Skapande - Förskolan Pärlan

Vi vill att allt skapande ska ske på ett lustfyllt sätt. Alla konstruktionslekar, från småbarnens staplande av klossar till de större barnens kojbyggen är skapande verksamhet. Till detta hör också landskapen som växer fram i sandlådan och figurer som formas av lera, sand och vatten eller snö, olika målningstekniker m.m. Barnen får skapa både enskilt och tillsammans med sina kamrater.