Matematik - Förskolan Pärlan

Vi vill i arbetet med matematik i förskolan ge barnen lust och glädje kring enkla, vardagliga matematiska begrepp, samt resonera och kommunicera idéer och tankegångar tillsammans med barnen. Vi utgår från vardagliga situationer samt barnens ålder och utveckling när vi tränar matematiska begrepp.

Grunden till matematiskt tänkande ligger inte först och främst i siffror och enheter utan snarare i klassificering, urskiljande av former, logiskt tänkande och förmåga att upptäcka mönster. Vi finner matematik både utomhus och inne bl a i leken, vid måltiderna, i skogen, samlingen, vid av- och påklädning m m.