Rörelse - Förskolan Pärlan

Erfarenheter och kunskaper kring barns utveckling visar att rörelse befrämjar barnets hela utveckling. Motorisk utveckling och inlärningsförmåga hänger ihop.

Vid rörelse i grupp tränas också det sociala umgänget, barnens gemenskap och gruppkänslan stärks. Här använder vi oss bl.a av F&S material ”Miniröris” som är utformad för och tilltalar de yngsta barnen.

Barnet får en ökad medvetenhet om sig själv och andra, både fysiskt och psykiskt. Barnen lär sig ta hänsyn till varandra, ta instruktioner, härma rörelser, träna avslappning m.m.