Teknik - Förskolan Pärlan

Vi arbetar med och uppmärksammar tekniken i vår vardag. Vi utforskar hur enkel teknik fungerar. Vi bygger, skapar, experimenterar och konstruerar med hjälp av olika material, tekniker och redskap. Flertalet pedagoger har även genomgått högskolans Naturvetenskap och teknikutbildning och har därför också en naturlig koppling till detta.