Välkommen till Tegnér Familjecentrum

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till föräldrar/vårdnadshavare med barn från 0-19 år.

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör ditt barn/ungdom samt frågor och funderingar kring föräldraskapet. 

läs mer …