Sjukanmälan - förskolan Pärlan


Om ditt barn blir sjukt vill vi att ni meddelar oss detta. När barnet sedan blivit friskt vill vi också att ni meddelar detta, helst dagen innan. Detta för att kunna anpassa vår verksamhet och våra resurser på allra bästa sätt för ditt barn.

Ni kan ringa oss eller skriva ett sms. Vi läser av telefonen varje morgon.

Avdelning 1: 076-94 76 816

Avdelning 2: 076-94 76 817