Synpunkter och klagomål - förskolan Pärlan

Vi på förskolan Pärlan är stolta och glada över vår verksamhet och vi vill hela tiden utvecklas på ett positivt sätt. Då är du som förälder viktig.

Om du har synpunkter på vår verksamhet så vill vi gärna veta det. Det kan vara konkreta förslag, beröm eller klagomål.

Våra rutiner för detta är följande:

1. Samtala med berörd personal för att lösa frågan/situationen snabbt.
2. Kontakta förskolechef om problemet kvarstår:
Antingen skriftligt (blankett finns på kontoret) muntligt, via telefon eller mejl.
3. Ärendet handläggs/utreds av förskolechef.
4. Uppföljning sker för att se om klagomålet är åtgärdat, om inte sätts upptrappade åtgärder in.
5. Beroende på klagomålets art får anmälaren muntlig eller skriftlig återkoppling om handläggning och åtgärder.