Förskolan Pärlan ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla ska
känna sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller
annan kränkande behandling.

läs mer …