Vår målsättning är att Pärlan ska präglas av en öppen, varm och trygg atmosfär, byggd på kristen värdegrund och utformad utifrån våra styrdokument* och skollagen.  

Vi tror på ett lustfyllt och livslångt lärande där vi får vara upptäckande tillsammans med barnen.

* Barnkonventionen och förskolans läroplan (Lpfö18)


 

Läs mer om vår huvudman:

http://www.korskyrkanvasteras.se/