gården

Vi har daglig utevistelse på gården, i skogen och runt omkring i vår närmiljö. Naturen är en outtömlig källa för både fantasi, lek, rörelse samt barnens upptäckarglädje.

Vid våra skogsutflykter försöker vi använda oss av alla våra sinnen, vi tittar, lyssnar, känner, smakar och luktar. Vi samlar, sorterar och tränar på olika begrepp. Att leka ute i naturen främjar barnens inlärningsförmåga, fin och grovmotorik.